ComfoPlus - Algemene voorwaarden

Informatie Detail
Naam rechtspersoon ComfoPlus
Type rechtspersoon Vereniging zonder winstoogmerk
Maatschappelijke zetel Statieplein 12 – 9300 Aalst
Postadres Lodderstraat 20 B – 2880 Bornem
Mailadres info@comfoplus.be
Rekeningnummer BE71 3930 0397 5069
Ondernemingsnummer 0846 188 309

Algemene werking

Verhuren, verkopen en verstrekken van hulpmiddelen, die ondersteunen bij dagelijkse handelingen aan personen die zorgen hebben met de gezondheid, of die het leven comfortabeler en aangenamer maken.

ComfoPlus behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren:

  • Bij vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product
  • Bij overmacht
  • Bij kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
  • Voor bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om het product zelf verder door te verkopen.
  • Bij niet respecteren van de betalingsvoorwaarden

Taal

De overeenkomst kan enkel in het Nederlands gesloten worden. Verdere gegevensuitwisseling zal ook in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst.

Geschil

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn bevoegd.

Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde goederen eigendom van ComfoPlus tot gehele betaling van de factuur, inclusief eventueel aangerekende kosten en interesten.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, Recupel en Bebat. De prijzen kunnen steeds wijzigen.

ComfoPlus behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in onderstaande paragraaf, geldt bij een internetbestelling de prijs die van toepassing was op het moment van de bestelling.

ComfoPlus tracht een goede omschrijving van haar online aanbod te geven maar ComfoPlus is hiertoe slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en in de prijs binden ComfoPlus niet.

Betaling

Bij afhaling in een ComfoPlus verkooppunt of bij levering aan huis door eigen chauffeur kan de klant cash betalen of met betaalkaart.

Voor leveringen via een ziekenfondskantoor of externe partner wordt het systeem ‘Achteraf betaling’ via overschrijving toegepast. Alle facturen dienen contant betaald te worden.

Bij niet-betaling worden de maningskosten en de wettelijke nalatigheidsintresten doorgerekend aan de klant.

Levering en leveringstermijn

Aankopen

Artikels die voorradig zijn op het ogenblik van de bestelling kunnen binnen een termijn van 3 werkdagen afgeleverd worden. Deze leveringstermijn is echter niet bindend, in geval de normale leveringstermijn overschreden wordt zal de klant door ComfoPlus verwittigd worden.

Klein materiaal wordt aan huis geleverd, hetzij via een koerierdienst, hetzij door eigen chauffeur. Voor zover het een levering in België betreft, worden volgende tarieven gehanteerd:

  • Kosteloos voor incontinentiemateriaal bij afname per doos
  • Kosteloos voor bestellingen hoger dan € 45,00
  • Verzendkost van € 6,00 bij bestellingen lager dan € 45,00

Groot materiaal wordt uitsluitend via eigen chauffeur afgeleverd. De standaard leveringskost bedraagt € 25,00.

De artikels worden op het opgegeven adres drempel gelijkvloers afgeleverd. De klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage.

De klant tekent voor ontvangst van de levering.

Huren

Opdrachten worden binnen de 48 uur, in werkdagen te rekenen vanaf de dag volgend op die waarin de opdracht werd gegeven, uitgevoerd.

Klein materiaal wordt aan huis geleverd via een koerierdienst.

Groot materiaal wordt uitsluitend via eigen chauffeur afgeleverd. De standaard leveringskost bedraagt € 25,00. Het tarief voor een opdracht buiten het normale rittenschema bedraagt € 75,00.

De gehuurde hulpmiddelen worden op het opgegeven adres geleverd en op een vrijgemaakte plaats gemonteerd.

Extra opdrachten in functie van de plaatsing worden in regie uitgevoerd en doorgerekend aan de klant.

De klant tekent voor ontvangst van de levering.

Herroepingsrecht en retours

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de klant het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering van het product.

Op maat gemaakte producten en producten samengesteld volgens specifieke eisen bij bestelling worden nooit teruggenomen.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, stuurt de klant ComfoPlus hiervan een bericht via mail aan info@comfoplus.be binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen.

De klant dient binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen de artikelen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en de originele factuur terug te sturen naar ComfoPlus vzw, Lodderstraat 20 B, 2880 Bornem. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige artikels worden niet teruggenomen.